Ders Bilgisi

PSI.504

TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Dönem ödevlerine ilaveten bir de Final Sınavımız olmak zorunda. Sınavlar evde yanıtlanıp bana e-mail ile iletilecektir. Soruları, Sınav Notları sekmesi altında bulabilirsiniz. Ödev ve sınavların son teslim tarihi 6 Haziran 2014 Cuma günüdür.

Ders Tanımı ve Amacı

Bu ders, Siyaset Bilimi Yüksek Lisans öğrencilerine Türk Dış Politikasının temel kavramlarını aktarmak ve Türk Dış Politikasındaki önemli dönüm noktaları konusunda bilgilerini pekiştirmek için geliştirilmiştir. Osmanlı’dan başlayarak günümüze dek temel dönüm noktaları, krizler, değişen uluslararası ortam içerisinde Türkiye’nin yeri ve bundaki dönüşümler ders boyunca irdelenecektir.

Ders Sorumlusu 

Y.Doç.Dr. Cem Karadeli, Rektörlük Binası 1. Kat, Genel Sekreterlik, karadeli@cankaya.edu.tr; 0312 284 4500’dan 135 veya 0312 233 1135.

Ders Yeri ve Zamanı

Rektörlük Binası 19 no.lu oda, Balgat Kampüsü, Pazartesi günleri saat 14:40’tan itibaren

Notlandırma

Öğrenciler, ilan edilecek listeden seçecekleri bir konuda bir dönem ödevi hazırlayacaklar ve tüm konuları kapsayan bir final sınavına gireceklerdir. Ödev konuları Dönem Projesi sekmesi altında ilan edilecektir.

Dönem ödevi dönemlik notun %50’sini, final sınavı da diğer %50’sini içerecektir.

Haftalık Konular Listesi

 1. Osmanlı İmparatorluğu ve 19. ve Erken 20. Yüzyıldaki Yeri
 2. Kurtuluş Savaşı Dış Politikası: Ankara ve Kars Antlaşmaları ve Kemalist Rejimin Osmanlı’nın yerini alması
 3. Lozan Antlaşması
 4. Atatürk Döneminin Önemli Sorunları: Boğazlar, Musul, Hatay, Mübadele
 5. İsmet İnönü ve 2. Dünya Savaşında Dış Politika
 6. Menderes – Bayar Dış Politikası ve NATO Üyeliği
 7. Modernizasyon Teorisi ve Türk Amerikan İlişkileri
 8. 1960’larda Türk Dış Politikası, Detant, İşçi Göçü
 9. Türkiye – İslam ülkeleri ilişkileri ve 1970’lerdeki Krizler
 10. Kıbrıs Sorunu
 11. Türkiye’nin Küreselleşmesi, Soğuk Savaş’ın Sonu
 12. Birinci Körfez Savaşı, BDT’nin Kurulması ve Sonrası Türk Dış Politikası
 13. 11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikası
 14. Genel Değerlendirme